Leidse Dies 2023

met prof. dr. Willem Otterspeer

Alumnae et alumni,

Ook dit jaar wordt de Leidse Dies in Den Haag – eindelijk weer – gevierd. De Open Leidsche Tafel nodigt U daarom met veel genoegen uit tot het bijwonen van de viering, die de gedaante heeft van een feestelijke borrel.

Het welkomstwoord zal worden uitgesproken door onze voorzitter mr. Henk Grootveld. De gebruikelijke causerie wordt dit jaar gehouden door een wel zeer bijzondere gast:

Prof. dr. Willem Otterspeer, emeritus hoogleraar Universiteitsgeschiedenis

met als onderwerp: ‘Het horzelnest. De Leidse Universiteit in oorlogstijd.’

Belangstelling? Men geeft zich op via de aanmeldbutton.

Locatie & parkeren

Sociëteit De Witte,
Plein 24, Den Haag.

Parkeren: Parking Centrum Plein, Plein 25.

Datum en tijd

9 februari, aanvang 18.00 uur

Dresscode

Tenue de Ville

Aanmelden

€20,- te voldoen via de aanmeldbutton.

Reserveren vooraf niet mogelijk.

De Haagse vieringen van de Dies Natalis der Universiteit Leiden zijn bedoeld voor allen die aan deze universiteit hebben gestudeerd en woonachtig en/of werkzaam zijn in de regio Haaglanden.

Comissie:

Ankie Broekers-Knol (1965), Henk Grootveld (1971), Wiltfried Idema (1980), Monique Reijnierse (1981), Claudia van Harinxma thoe Slooten (1983), Jan Rutger van Zwet (1987), Mathilde van der Werff-van der Feltz (1989)

Secretaris: j.r.van.zwet@gmail.com