Privacyverklaring & cookiebeleid

8februari.nl kan persoonlijke informatie van jou verzamelen tijdens je gebruik van de website, wanneer je contact met 8februari.nl opneemt of informatie aanvraagt, en wanneer je jezelf aanmeld via het aanmeldformulier.

De persoonlijke informatie die 8februari.nl verwerkt omvat:

  • Informatie die je ons verstrekt voor aanmelding of contact, zoals je naam (inclusief voorvoegsel of titel) en e-mailadres.
  • Financiële informatie, zoals bankrekening en overige betalingsgerelateerde informatie wordt uitsluitend verwerkt om de betaling te voltooien.
  • Er wordt GEEN technische informatie bewaard via Google Analytics of Search Console.

Alle informatie die je ons verstrekt, wordt alleen gebruikt door comissieleden van 8februari.nl. 8februari.nl zal persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming

8februari.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact op als je er van overtuigd bent dat 8februari.nl persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan verwijdert 8februari.nl deze informatie. Contact via: info@8februari.nl

Hoelang wij jouw persoonlijke informatie bewaren

8februari.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Neem contact op als je hier vragen over hebt: info@8februari.nl

 

Comissie:
Erik Bree (1957), Henk Grootveld (1971), Herman Pabbruwe (1972), Wiltfried Idema (1980), Claudia van Harinxma thoe Slooten (1983), Jan Rutger van Zwet (1987).

contact: info@8februari.nl | privacy & cookiebeleid | website: laylaverbeek.com